Info

Den 10 februari 2001 hölls ett möte i Spikgården på Vallby Friluftsmuseum i Västerås resultatet blev Sveriges Tomtegille. Föreningen stöder och främjar jularrangemang i syfte att bevara och förstärka jul- och tomtetraditionerna i Sverige.

Det svenska gillet samarbetar med de nordiska föreningarna samt med Santa Claus of Greenland som är den största tomteföreningen. Gillets medlemmar träffas några gånger om året på olika arrangemang och evenemang.

Könsfördelningen är ganska jämn, vi har för närvarande ca.60% manliga och 40% kvinnliga medlemmar.

För den som vill bli medlem går det till på följande sätt: Du vänder dig till styrelsen i tomtegillet direkt, men du kan också kontakta en tomte nära dig, som vidarebefordrar intresset till styrelsen. Sen sänder vi dig en ansökningsblankett, som när den återvänder till styrelsen, behandlas, och sen utses en fadder till dig, och så börjar ditt provår.

Faddern är till för att hjälpa dig med praktiska saker inför träffar, årsmöten o.s.v. Provåret är för att känna efter om det känns trivsamt att vara medlem och också för att du skall lära känna oss andra tomtemedlemmar och att du känner att du är villig att verka som tomte enligt Tomtegillets stadgar. Vid årsmötet efter provårets slut tas du sedan upp i Sveriges Tomtegille om årsmötet så bestämmer.

Vi välkomnar mycket gärna nya medlemmar – så vi väntar på din ansökan.!